Hello người lạ!

Hey nay là khuya T7 mới đi làm thêm về, thường thì lúc về chờ xe bus cũng gặp một chú kia (ít nhất chắc phải gấp đôi tuổi mình), chắc là cũng đi làm về như mình, mặc dù không quen biết nhau nhưng mà cứ thế mỗi lần chờ xe bus nhìn thấy là cười, vẫy tay chào nhau như 2 người quen. ngặt cái là chú này thì không biết tiếng Anh nên mình cũng bó tay luôn nên không nói chuyện được gì.

Ở Vn có vụ này không ta? chắc không quá, tại ở Vn hai mươi mấy năm mà có thấy vụ này đâu haha, chắc tại chưa gặp.

Có thể nhiều người thấy lạ, chứ tôi thì thấy quá bình thường từ khi đặt chân lên đất Canada này, ai nói cuộc sống ở xứ tư bổn nó “khắc nghiệt”? khắc nghiệt hay không là do chính bạn mà thôi (tui thì thấy nó hợp với tui). Hàng ngày tôi gặp những con người tuyệt vời, mặc dù có nhiều người không hề quen biết từ trước, tôi không so sánh với Vn nơi có nền giáo dục và tư tưởng bị “nhồi sọ” và áp lực từ nhỏ, tôi thấy 2 xã hội nó quá là khác nhau, tại sao? Có phải xã hội nó ảnh hưởng đến hành động của mỗi người, ảnh hưởng đến tư tưởng con người ta hay không? Và cái gì đã tạo nên một xã hội như vậy? Tôi biết nhưng mà không nói đâu, Lol, chẳng biết đang viết cái quái quỷ gì nữa, thôi ngủ

01:20 (AM) Sept 29, 2019